Fiberkonvertrar

2015-08-04 Det har hänt att boende som renoverat i hemmet har tagit lös fiberdosan (dosan på väggen som ger den boende internetanslutning) och på så vis förstört fibern till sin bostad. 

Vi vill därför meddela alla boende om att Ni INTE får ta lös fiberdosan när Ni renoverar! Om Ni på egen hand förstör fibern får Ni själva bekosta reparationskostnaden för att laga fibern. Detta är inget föreningen bekostar då det orsakats av den boende.