Höjning av årsavgift

2015-12-17 Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att årsavgiften höjs med 2% från 2016-01-01 för att täcka kostnader för framtida underhåll. Den genomsnittliga årsavgiften uppgår därmed till 743,58 kr/kvm. Samtidigt beslutade styrelsen att föreningen skall använda sig av redovisningsmetoden K3 för 2016.