Subventionerad hyra, borta

2016-03-16 Styrelsen har fått funderingar kring varför den subventionerade hyran försvunnit från de bostäder som berörts av detta. Subventionen har funnit för att täcka kostnaden för den extra strömförbrukning som dessa bostäder haft när det fanns IT-utrustning i dessa "IT-skåp" som finns på en del husväggar. Utrustningen i dessa skåp har tagits bort i samband med att vi uppgraderade fibret. Nu har varje lägenhet ett liten fiberkonverter istället, varav vi även plockat bort den subventionerade hyran. Då det inte längre finns något som drar extra ström för dessa lägenheter.