Dritteln News 2017:2

Detta är nu första Dritteln News som skickas ut elektroniskt. Den kommer även att delas ut i alla brevlådor då inte tillräckligt många medlemmar ännu anslutit sig. Skickar ut igen då mallen för utskicket ändrats.