Dritteln News 2017:5

Ett flertal önskemål om att ställa upp studsmattor har framförts. Styrelsen har tittat på ansvarsfrågan, och detta tillåts om vissa krav möts. Se bifogad Dritteln News.