BRF DRITTELN:s nyhetsbrev

  Här hittas de nyhetsbrev som skickas ut

Subventionerad hyra, borta

2016-03-16 Styrelsen har fått funderingar kring varför den subventionerade hyran försvunnit från de bostäder som berörts av detta. Subventionen har funnit för att täcka kostnaden för den extra strömförbrukning som dessa bostäder haft när det fanns IT-utrustning i dessa "IT-skåp" som finns på en del husväggar. Utrustningen i dessa skåp har tagits bort i samband med att vi uppgraderade fibret. Nu har varje lägenhet ett liten fiberkonverter istället, varav vi även plockat bort den subventionerade hyran. Då det inte längre finns något som drar extra ström för dessa lägenheter. 

Nya stadgarna

2015-01-26 Nu finns de nya stadgarna upplagda på hemsidan under fliken dokument, där finns även en länk till HSBs broschyr "Vem ska underhålla bostadsrätten", som tydligt beskriver vilket ansvar bostadsrättshavaren samt föreningen har vid felanmälan.

 

Höjning av årsavgift

2015-12-17 Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att årsavgiften höjs med 2% från 2016-01-01 för att täcka kostnader för framtida underhåll. Den genomsnittliga årsavgiften uppgår därmed till 743,58 kr/kvm. Samtidigt beslutade styrelsen att föreningen skall använda sig av redovisningsmetoden K3 för 2016.

 

Fiberkonvertrar

2015-08-04 Det har hänt att boende som renoverat i hemmet har tagit lös fiberdosan (dosan på väggen som ger den boende internetanslutning) och på så vis förstört fibern till sin bostad. 

Vi vill därför meddela alla boende om att Ni INTE får ta lös fiberdosan när Ni renoverar! Om Ni på egen hand förstör fibern får Ni själva bekosta reparationskostnaden för att laga fibern. Detta är inget föreningen bekostar då det orsakats av den boende.

 

Hemsidan

2014-12-07 Drittelns hemsida får nyare CMS och en annan mall.

Sidor